Al Mahalli (769 – 835 H)

Nama beliau ini Jalaluddin al Mahalli, dilahirkan di Kairo di Mahalla al Kubra pada tahun 769H. dan meninggal tahun 835H. Al Mahalli inilah pengarang kitab Al Mahalli yarg mensyarah ki’tab …