As Suyuthi (849 – 911 H)

Nama lengkap beliau adalah Jalaluddin Abdurrahman bin al Kamal bin Abi Bakar bin Muhammad as Suyuthi, lahir pada tahun 849H dan wafat tahun 921 H. Beliau adalah seorang Ulama Besar …

Asma Binti Asad Al-Furat

Beliau adalah Asmâ` binti Asad bin al-Furât al-Qayrawâniyyah…putri seorang ulama dan Qadli dari benua Afrika serta shahabat bagi dua orang Imam, yaitu Abu Yusuf dan Malik bin Anas. Beliau tumbuh …