Asma Binti Asad Al-Furat

Beliau adalah Asmâ` binti Asad bin al-Furât al-Qayrawâniyyah…putri seorang ulama dan Qadli dari benua Afrika serta shahabat bagi dua orang Imam, yaitu Abu Yusuf dan Malik bin Anas. Beliau tumbuh …

Al Muzany (175 – 264 H)

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu lbrahim Ismail bin Yatya Al Muzani, lahir di Mesir 175 H dan 25 tahun lebih muda dari Imam Syafi’i Rhl. Imam Syafi’i Rhl. pernah …

Saudara Wanita Imam al-Muzanniy

Beliau adalah saudara wanita dari al-Muzanniy, sahabat Imam asy-Syafi’iy. Namanya anonim alias tidak dikenal. Nampaknya beliau juga pernah menghadiri majlis pengajian yang diadakan oleh Imam asy-Syafi’iy dan kajian-kajian fiqihnya. Incoming …