Syeikh Ahmad Zaini Dahlan (wafat 1304 H)

Nama lengkapnya Syeikh Ahmad bin Zaini Dahlan, dan beliau adalah Imam dan Mufti syafi’i di Mekkah al Mukarramah pada tahun terakhir abad ke 13. Tetapi beliau meninggal pada permulaan abad ke 14 H.

Beliau adalah seorang Ulama Besar Syafi’i’ yang terkenal gigih dalam menyiarkan dan mempertahankan fatwa-fatwa dalam Madzhab Syafi’i.

Di antara karangan Syeikh Ahmad bin Zaini Dahlan, terdapat kitab-kitab:
l. Al Futuhatul Islamiyah, dicetak di Mekkah tahun 1303 H.
2 Tarikh Duwalul Islamiyah, cetakan tahun 1306 H.
3. Khulasatul Kalam fi Umarai Baladiharam, cetakan Mesir 1305 H.
4. Al Fathul Mubin Fadhail Khulafa ur Rasyidin, dicetak di Mesir tahun 1302.
5. Ad Durarus Saniyah Firradi ‘alal Wahabiyah.
6. Fitnatul Wahabiyah.

Sumber: Sejarah dan Keagungan Madzab Syafi’i, karangan KH. Siradjuddin Abbas, Pustaka Tarbiyah, 1994.

Popularity: 2% [?]

Incoming search terms:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image