Syaikh bin Baaz

Beliau adalah yang mulia asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Baz -rohimahullah-. Dilahirkan di kota Riyadh, pada tanggal 12 Dzulhijjah tahun 1330 H di …

Abdullah Bin Zubeir

Ketika menempuh padang pasir yang panas bagai menyala dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah yang terkenal itu, ia masih merupakan janin dalam rahim ibunya. Demikianlah telah menjadi taqdir bagi …