Kisah.web.id

Kisah-kisah teladan dari Nabi dan Rosul, sahabat-sahabat Rosulullah saw, tabi’in, tabi’ut tabi’in, serta imam dan orang-orang sholeh pada akhir jaman yang mengikuti jejak Rosulullah saw. berdasar Al Qur’an dan As Sunnah

Ad Unit (Iklan) BIG

Syaikh bin Baaz | Kisah-Kisah Teladan

 

Kisah.web.id

Beliau adalah yang mulia asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin


Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Baz -rohimahullah-. Dilahirkan di


kota Riyadh, pada tanggal 12 Dzulhijjah tahun 1330 H di tengah-tengah


keluarga yang mayoritasnya dikenal sebagai para penuntut ilmu.
Penglihatan Samahah asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz -rohimahullah-


ketika masih kecil normal, namun baru pada tahun 1336 H beliau mengalami


gangguan pada kedua matanya sehingga penglihatannya kurang baik dan kemudian


sama sekali tidak dapat melihat pada permulaan bulan Muharram tahun 1350 H.


Beliau tumbuh di bawah naungan tarbiyah agama yang mengutamakan


Kitabullah dan Sunnah NabiNya -sholallahualaihiwasallam- dan di bawah


gemblengan sebagian tokoh panutan keluarga. Al-Quran adalah nur yang


menerangi hidup beliau dimana pada permulaan langkahnya menuntut ilmu


dibarengi dengan menghafal Kitabullah sehingga ketika masih kecil dan belum


mencapai usia baligh, beliau sudah menghafalnya di luar kepala.


Beliau mentransfer ilmu-ilmu syar’i dari para ulama besar di Riyadh


seperti Syaikh Muhammad bin Abdul Lathif Ali Syaikh, Syaikh Shalih bin Abdul


Aziz Ali Syaikh, Syaikh Sa’d bin Atiq, Syaikh Hamad bin Faris, Syaikh Sa’d


bin Waqqash Al-Bukhari dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim Ali


Syaikh -rohimahullah-. Beliau terus menuntut ilmu hingga menempati posisi


yang menonjol di kalangan para ulama.


Perjalanan Syaikh -rohimahullah- di dalam menuntut ilmu dan


menyumbangkannya dilalui secara bertahap pada beberapa posisi utama dimana


di sana beliau merupakan panutannya dan mendapatkan banyak pengalaman yang


menambah bagi kepribadian beliau, jangkauan yang lebih universal.


Beliau -rohimahullah- bekerja sebagai qadhi (Hakim) di daerah


al-Kharaj mulai bulan Jumadal Akhirah tahun 1357 H dan terus dipegang hingga


akhir tahun 1371 H. Pada tahun 1372 H, beliau menjadi pengajar di al-Ma’had


al-’Ilmi di Riyadh selama satu tahun, lalu setelah itu pada tahun 1373 H


beralih mengajarkan materi ilmu fiqh, tauhid dan hadits pada kuliah Syariah


di Riyadh dan berlanjut selama tujuh tahun sejak berdirinya hingga tahun


1380 H.


Pada tahun 1382 H, beliau dilantik menjadi wakil rektor Universitas


Islam Madinah (PUREK I) hingga tahun 1390 H, untuk selanjutnya pada tahun


itu juga menjadi rektornya hingga tahun 1395 H.


Pada tanggal 14 Syawal tahun 1395 H, turunlah SK kerajaan untuk


menunjuk beliau sebagai ketua umum Lajnah Da’imah, setingkat menteri.


Dan pada bulan Muharram tahun 1414 H, beliau dilantik sebagai Mufti


‘Am kerajaan Arab Saudi dan kepala Badan Ulama Besar (Hai’ah Kibar


al-’Ulama) dan Lajnah Da’imah, setingkat menteri, hingga beliau


wafat -semoga Allah merahmati beliau dan menempatkannya pada SurgaNya nan


luas-.


Beliau juga mengepalai, sekaligus menjadi anggota pada berbagai majlis


dan lembaga ilmiah serta keislaman, di antaranya sebagai kepala Badan Ulama


Besar, kepala badan pendiri Rabithah ‘Alam Islami, kepala Dewan Tinggi


Internasional untuk urusan Masjid, kepala Lembaga Fiqh Islam (al-Mujamma’


al-Fiqh al-Islami) yang bermarkas di kota Mekkah al-Mukarramah, anggota


Dewan Tinggi Universitas Islam Madinah, anggota Badan Tinggi Urusan Dakwah


Islamiyyah, anggota Dewan Konsultan Seminar Internasional Para Pemuda Islam


(WAMY) dan banyak lagi majlis-majlis dan lembaga-lembaga keislaman lainnya.


Beliau juga sering sekali menjadi ketua di dalam seminar-seminar


internasional yang diselenggarakan di kerajaan Arab Saudi dimana hal ini


memudahkan jalan bagi beliau untuk melakukan kontak dan saling bertukar


pandangan dengan kebanyakan da’i dan ulama Islam dari pelbagai belahan


dunia.


Meskipun demikian banyak dan bervariasinya tanggung jawab yang harus


beliau emban, namun beliau tidak pernah lupa akan peran beliau sebagai


seorang ulama dan da’i, buktinya, beliau tetap sempat menelurkan karya-karya


tulisan dan buku-buku, di antaranya:


– الفوائد الجلية في المباحث الفرضية (Dalam bidang ilmu Faraidh)


– التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة


– التحذير من البدع


– Dua risalah ringkas seputar zakat dan puasa


– العقيدة الموجزة وما يضادها


– وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم


– الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة


– وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه


– حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار


– الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ دعوته وسيرته


– ثلاث رسائل في الصلاة


– حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول الله صلى الله عليه وسلم


– Anotasi penting terhadap kitab Fath al-Bari (syarah shahih


al-Bukhari)


– إقامة البراهين على حكم من استعان بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين


– الجهاد في سبيل الله


– الدروس المهمة لعامة الأمة


– Fatwa-fatwa yang berkenaan dengan hukum-hukum seputar haji, umrah


dan ziarah kubur


– وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة


– dan banyak lagi yang lainnya berupa fatwa-fatwa dan risalah-risalah.


Samahah asy-Syaikh Ibnu Baz juga memiliki kegiatan-kegiatan yang pada


di medan dakwah kepada Allah dan konsern terhadap urusan kaum Muslimin, di


antaranya; sumbangan beliau kepada beberapa lembaga dan Islamic Center yang


tersebar di berbagai penjuru dunia dan perhatian beliau yang serius terhadap


diskursus seputar tauhid dan kemurniannya serta berbagai kerancuan di dalam


urusan agama yang menggerogoti kaum Muslimin.


Beliau memberikan perhatian secara khusus terhadap pengajaran


al-Qur’an al-Karim dan penghafalannya serta dorongan kepada lembaga-lembaga


Kebajikan Untuk Penghafalan al-Qur’an al-Karim agar melipat-gandakan kerja


keras mereka di bidang ini.


Di samping itu, beliau juga konsern terhadap hal ihwal kaum Muslimin


di berbagai penjuru dunia dan antusias sekali untuk dapat memecahkan


problematika mereka, mencari solusinya, berpihak kepada


problematika-problematika mereka tersebut serta mendukungnya.


Beliau memberikan kajian-kajian keislaman dan ceramah-ceramah yang


menanamkan konsep-konsel Islam yang benar ke dalam jiwa kaum Muslimin,


sebagai beliau juga banyak sekali tampil di berbagai mass media untuk


berdakwah, memberikan penyuluhan dan berfatwa. Selain itu, beliau juga


banyak sekali menulis artikel-artikel di majalah al-Buhuts al-Islamiyyah


(Studi-studi Keislaman).


Pada tahun 1402 H, Mu’assasah al-Malik Faishal al-Khairiyyah (King


Faisal Foundation) menganugerahkan penghargaan Raja Faisal Internasional


untuk kategori pengabdian terhadap Islam kepada beliau atas jasa yang sangat


menonjol yang telah dilakukan oleh beliau.

Related Posts

Subscribe Our Newsletter